V letošním roce, který se stal pro mnohé z nás neočekávatelně složitým a těžkým díky situaci ohledně poletujícícho „viru“, slaví naše vlasové STUDIO PIEL 10 leté výročí fungování salónu v Břeclavi. Za tu dobu jsme prošli osobním i profesním vývojem, získali jsme mnoho nových zkušeností, které předáváme dál našim zákazníkům ve snaze být pro ně tím nejlepším partnerem v oboru kadeřnictví. Bez vás všech, našich milých klientů, bychom nic podobného nedokázali a proto velké díky patří vám všem. Také děkujeme všem našim spolupracovníkům, kteří se snaží udržovat vysokou kvalitu našeho studia, rozdávají své umění a úsměv. Děkujeme současně i našim obchodním partnerům za podporu.

Do dalších mnoha let s díky

Michal a Lenka Gorčíkovi a tým